KG炸金花|成都复印机出租-销售-维修--成都磊石办公设备有限公司
 
KM-2550

发布时间:2005-12-9 11:53:40 
         
 京瓷 KM-2550--主要性能
 
设计类型 数码复印机  
 复印介质 单页稿件,书本,三维物体   
 复印速度 25 (张/分)  
 连续复印 1-250张  
 首页复印时间 < 4.9  
 外形尺寸 570×592×607mm   
 产品重量 47Kg 
 
KG炸金花|成都复印机出租-销售-维修--成都磊石办公设备有限公司

成都磊石办公设备有限公司 备案号:蜀ICP备06000973号